Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Gent - Sint-Pieters

Kortrijksesteenweg 351

9000 Gent

Hoofdapotheker: Laura Van Liedekerke

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0842.016.913

Machtigingsnummer APB: 442213

Telefoonnummer: 09 220 14 21

GSM: 0473 18 06 11 (ook voor sms en Whatsapp)

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.